Posts Tagged ‘Tyra Bank’ın Dalgalı Saç Modeli’

Uzun Dalgalı Saç Modelleri, Tyra Bank’ın Dalgalı Saç Modeli

Saturday, February 9th, 2008

Tyra Bank’ın uzun ve dalgalı saç modelini aşağıdaki rsimde görebilirsiniz.

Tyra Bank